Gebruiksvoorwaarden

Toegang tot de website

Het gebruik van de website houdt automatisch de aanvaarding in van de voorwaarden vervat in deze Disclaimer in de versie gepubliceerd door LOFT 33 BVBA op het ogenblik dat de gebruiker gebruik maakt van de website. Bijgevolg dient de gebruiker de Disclaimer aandachtig te lezen iedere maal hij zich voorneemt de website te gebruiken, aangezien de Disclaimer intussen gewijzigd kan zijn.
Het gebruik van bepaalde op de website aangeboden diensten is onderworpen aan bijzondere voorwaarden die, naargelang het geval, huidige Disclaimer vervangen, vervolledigen en/of wijzigen. Daarom dient de gebruiker eveneens de overeenstemmende bijzondere voorwaarden grondig te lezen voor het gebruik van voornoemde diensten.

Doeleinde van de website

De informatie op deze website wordt ter beschikking gesteld van de gebruikers voor informatieve doeleinden.

Inhoud, werking en beschikbaarheid van de website.

LOFT 33 BVBA zal alles in het werk stellen om regelmatig de informatie die op de website beschikbaar is, te controleren en up to date te houden. Ondanks deze inspanningen kunnen er onjuistheden opduiken in de informatie die ter beschikking wordt gesteld. LOFT 33 BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een drukfout of enige andere fout of onnauwkeurigheid in de inhoud.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op de website ter beschikking wordt gesteld of indien u vragen wenst te stellen, kunt u LOFT 33 BVBA contacteren via de pagina loft33.com/contact

Ondanks de inspanningen die LOFT 33 BVBA hiertoe levert, kan het niet garanderen dat er geen virus of ander element in de inhoud van de website voorkomt die tot wijzigingen in uw computersysteem kunnen leiden of in de elektronische documenten en opgeslagen bestanden op uw computersysteem.

LOFT 33 staat niet in voor de wettigheid, betrouwbaarheid of het nut van de inhoud beschikbaar op de website.
De inhoud van de website kan door LOFT 33 BVBA op ieder ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige voorafgaande waarschuwing of mededeling.

Intellectuele eigendom

De website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten. De teksten, foto's, tekeningen, videobeelden, illustraties, logo's, slogans en andere elementen die op de website zijn afgebeeld, worden beschermd door het auteursrecht. Alle logo's, handelsnamen, bedrijfsnamen of merknamen, vermeld op de website, zijn beschermd als handelsnaam en/of als geregistreerde merk.

Elke kopie, aanpassing, vertaling, bewerking, gebruik, wijziging of verspreiding van het geheel of een gedeelte van de website, onder welke vorm en met welk middelen ook, is strikt verboden tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door LOFT 33 BVBA.

Linken naar de website

Andere sites kunnen vrij linken naar de website van LOFT 33 BVBA. De link dient zodanig gelegd dat de gebruiker direct naar de website wordt gelinkt en dat de website in een nieuw venster van de webbrowser geopend wordt. Het creëren van een link naar de website dient te worden meegedeeld aan de beheerder van de website.

Aansprakelijkheid

LOFT 33 BVBA biedt geen garantie omtrent de beschikbaarheid en werking van de website noch van de op de website aangeboden diensten.
LOFT 33 BVBA behoudt zich het recht voor om ten alle tijden de website te wijzigen of tijdelijk of permanent te schorsen, zonder voorafgaande kennisgeving of zonder recht op enige schadevergoeding.
LOFT 33 BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, directe en indirecte, voortvloeiend uit het gebruik of de niet beschikbaarheid van de website en in het algemeen voor elke gebeurtenis die verband houdt met de website en/of elke website van derden.

Vrijwaring van de rechten van LOFT 33 BVBA

Bepaalde zones van de website kunnen worden voorbehouden en verbonden aan toegangsmodaliteiten. In geval van niet-geautoriseerde poging om toegang te krijgen tot dat gedeelte van de website, kan LOFT 33 BVBA alle wettelijke middelen gebruiken om de integriteit van de website te handhaven en dit in samenwerking met de bevoegde gerechtelijke autoriteiten en politiediensten.

Alle gebruikers van de website verplichten zich ertoe de website overeenkomstig het recht en deze Disclaimer te gebruiken.

LOFT 33 BVBA besteedt bijzondere aandacht aan de vrijwaring van haar intellectuele eigendomsrechten.

LOFT 33 BVBA behoudt zich het recht voor alle gepaste maatregelen te nemen om de aantasting van haar rechten te vermijden of te beëindigen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd ingevolge die maatregelen. Elke inbreuk zal bovendien burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke rechtsvordering met zich meebrengen.

Duur en beëindiging

Het verlenen van toegang tot de website is in principe van onbepaalde duur. LOFT 33 BVBA kan niettemin de toegang tot de website en/of enige diensten die hierop aangeboden worden op elk moment beëindigen of opschorten zonder enige waarschuwing, noch mededeling.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De toegang tot en het gebruik van de website worden beheerst door het Belgische recht. Elke betwisting of verordening betreffende de toegang tot of het gebruik van de website, behoort tot de exclusieve bevoegde Hoven en Rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de ligging van de maatschappelijke zetel van LOFT 33 BVBA, Persilstraat 51/2 te 3020 Herent (Leuven).

Verantwoordelijke website

U kan met de verantwoordelijke van de website contact opnemen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door te schrijven naar LOFT 33 BVBA, Persilstraat 51/2 3020 Herent.

Laat ons samenwerken!
Neem gerust contact met ons op

De LOFT 33 website maakt gebruik van niet aanpasbare cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door op 'Ik ga akkoord' te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Een uitgebreide beschrijving van deze cookies vindt u terug in het cookiebeleid van LOFT 33.

Ik ga akkoord