Privacy policy

Wij delen de mening van onze klanten dat de integriteit van de gegevens die wij verzamelen moet beschermd worden. Aangezien wij privacy hoog in het vaandel dragen, hebben wij deze privacy policy opgesteld om onze technieken uit te leggen betreffende de gegevensverzameling van persoonlijke informatie die in verband kan worden gebracht met een bepaald individu, zoals zijn naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.

Toegankelijkheid van de verzamelde gegevens

Wij verzamelen en bezitten de gegevens meegedeeld door de eindgebruikers van de web pagina's.
Deze gegevens van de eindgebruiker worden gestockeerd op databases die gehosted worden door LOFT 33 BVBA kunnen bevatten maar niet gelimiteerd zijn tot: de naam van de eindgebruiker, adres, e-mail, telefoonnummer, andere persoonlijke informatie.
Wij gebruiken deze technologische maatregelen met redelijkheid, zoals,encriptie en firewalls om onze veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie te vergroten.

Cookies, Click-Throughs, en Log Files

Wij gebruiken cookies bij sommige van zijn diensten en producten. Een cookie is een klein databestand dat opgeslagen wordt op de harde schijf van de eindgebruiker, maar dat op zichzelf geen enkele persoonlijke informative bevat. Cookies verbeteren de ervaring van eindgebruikers door de eindgebruiker te de moeite te besparen Cookies om zijn gegevens mee te delen telkenmale hij de website bezoekt. Eveneens wordt de inhoud van websites aangepast naargelang de interesse van de eindgebruiker. De eindgebruiker kan zijn of haar browser configureren om een cookie te weigeren wanneer een web pagina een cookie tracht te verzenden.
Wij sporen eveneens doorklik gedrag op in hoofde van de eindgebruiker. Deze opsporing voorziet de eindgebruiker met meer gepersonaliseerde e-mail alerts en een meer gepersonaliseerde ervaring bij het bezoek van onze web pagina.
Wij gebruiken eveneens IP-adressen om trends te analyseren, de web pagina te beheren, gebruikersgedrag op te sporen en om algemene demografische gegevens te verzamelen voor algemeen gebruik.

Verwijzing naar een vriend

Indien een eindgebruiker de web pagina bezoekt, houden wij ons het recht voor een verwijzingscomponent te gebruiken om een vriend te informeren over de web pagina en desgevallend het e-mailadres van deze persoon te vragen. In dat geval wordt er automatisch en eenmalig een e-mail verzonden naar deze persoon om hem uit te nodigen voor een bezoek aan onze website. Wij weerhouden ons enig e-mailadres te gebruiken, tenzij deze persoon bevestigt om zich te registreren. Wij weerhouden ons ervan dit e-mailadres te verkopen, te delen, te verhuren te delen of op enige andere wijze over te brengen aan een derde partij.
Wij voeren een transparante praktijk betreffende deze toestemming gerelateerde communicatie en marketing. Dergelijke praktijken kunnen inhouden maar niet gelimiteerd zijn tot het volgende: enkel communiceren met eindgebruikers die expliciet hun toestemming hebben verleend om toekomstige communicatie te ontvangen; communiceren met een gepersonaliseerde boodschap die wijst op een reeds bestaande band met de eindgebruiker; het niet verkopen, delen, ruilen, verhuren, verdelen en dergelijke van persoonlijke informatie aan derden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

Web pagina's van derden

Onze web pagina kan links naar andere websites bevatten. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de privacy policies of de inhoud van deze andere web pagina's. Eindgebruikers dienen de privacy-verklaringen van deze andere websites te controleren teneinde hun policies te begrijpen vooraleer zij hieraan persoonlijke gegevens doorgeven.
De optionele gegevensformulieren kunnen de eindgebruiker vragen naar hun naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en andere gegevens. Wij behouden ons het recht voor deze informatie gebruiken om personen te contacteren voor een enquête of hun interesse in ons bedrijf te bespreken. Dergelijke informatie zal niet verkocht, verhuurd, gedeeld, geruild of op enige andere manier worden meegedeeld aan derden.

Internationale gebruikers

Deze website wordt gehosted vanuit België. Indien deze website wordt geraadpleegd vanuit een ander land dan België, zullen alle gegevens die worden voorzien door of die worden verkregen via deze website, verwerkt worden in België. De eindgebruiker stemt in met dergelijke overgang en verwerking van zijn gegevens, door het loutere ter beschikking te stellen.

Overgang bij verkoop

In het geval dat onze onderneming door omstandigheden wordt overgedragen naar een andere onderneming, houden wij ons het recht voor de verzamelde gegevens over te dragen of toe te kennen aan de entiteit in hoofde van deze verkrijging, verkoop, fusie of elke andere aanpassing.

Notificaties van veranderingen aan de Privacy Policy

Wijzigingen aan de Privacy Policy worden ter kennis gebracht van de eindgebruiker. Elke wijziging wordt op de website geplaatst op zijn minst zeven kalenderdagen vooraleer deze in werking treedt.

Laat ons samenwerken!
Neem gerust contact met ons op